CAM RANH THUỘC TỈNH NÀO

Vịnh Cam Ranh là 1 cảng hải dương nước sâu sinh hoạt Việt Nam, thuộc thành phố Cam nhóc - Khánh Hòa. Vịnh Cam ranh được xem là bến nước sâu tốt nhất Đông phái nam Á, thích hợp làm khu vực tàu bè trú ẩn khi biển lớn động. Vì địa thế chiến lược cơ mà Cam rỡ ràng được sự để ý quân sự trải qua không ít thời kỳ. Thủy quân Pháp, Hoa Kỳ, cùng Liên Xô đã từng dùng Vịnh Cam trẻ ranh làm địa thế căn cứ chiến sự.


Bạn đang xem: Cam ranh thuộc tỉnh nào

*
*
*
*
*
*
*
*

Căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 28, cho thấy thêm tỉnh/thành phố sau cùng về phía nam giới của Duyên hải phái nam Trung cỗ là


Xem thêm:

Căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 28, hãy cho biết thêm cây bông được trồng đa phần ở tỉnh làm sao sau đây?


Căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 28, hãy cho biết thêm ở Duyên hải nam Trung Bộ, những khu kinh tế ven biển lớn nào dưới đây được xếp theo sản phẩm công nghệ tự tự Bắc vào Nam?


Địa điểm nào tiếp sau đây ở Duyên hải phái mạnh Trung bộ sẽ xuất hiện cảng trung chuyển quốc tế lớn số 1 nước ta?


Cho bảng số liệu:

Diện tích phương diện nước nuôi trồng thủy sản theo các tỉnh vùng Duyên hải phái nam Trung bộ năm 2002

(Đơn vị: ngàn ha)

*

Để thể hiện diện tích s mặt nước nuôi trồng thủy sản của những tỉnh vùng Duyên hải nam giới Trung cỗ năm 2002, biểu đồ dùng nào dưới đây thích hợp nhất?