Điểm Đại Học Công Nghiệp

Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp tp. Hà nội 2021 đã được ra mắt đến các thí sinh ngày 16/9. 

Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Sử dụng lúc thí sinh có ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển.

Tiêu chí phụ vật dụng hai: Sử dụng khi thí sinh bao gồm ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển cùng không vừa lòng Tiêu chí phụ trang bị nhất.

Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới.


Bạn đang xem: Điểm đại học công nghiệp

Điểm chuẩn Đại học tập Công Nghiệp thủ đô hà nội năm 2021

Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học Công Nghiệp hà nội thủ đô năm 2021 đúng mực nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Công Nghiệp thủ đô hà nội năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có


Trường: Đại học tập Công Nghiệp thủ đô hà nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.4; tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.4 cùng NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ máy hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 2
3 7340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ thứ hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: Toán =8.0 và NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 5
7 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 7.6; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 7.6 với NV≤ 5
8 7480101 Khoa học đồ vật tính A00; A01 25.65 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.4; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 8.4 và NV≤ 7
9 7480102 Mạng máy vi tính và media dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 8.0 và NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ máy hai: Toán = 8.0 với NV≤11
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật thứ tính A00; A01 25.1 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán = 8.6 với NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 8.0 và NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ đồ vật hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.4; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.4 cùng NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 9.0; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 9.0 với NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ chuyên môn hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 7.8; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 7.8 với NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D01; D07 20.8 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 7.8; tiêu chuẩn phụ máy hai: Toán = 7.8 và NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.0 với NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 6.8; tiêu chuẩn phụ thiết bị hai: Toán = 6.8 cùng NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật tư dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 7.6; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 7.6 với NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ trang bị hai: Toán =8.8 với NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.2 với NV≤ 4
28 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ thứ hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: nước ngoài ngữ > 9.2; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: ngoại ngữ = 9.2 cùng NV≤ 1
30 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ đồ vật hai: Toán = 8.8 và NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Ngữ văn > 6.75; tiêu chuẩn phụ máy hai: Ngữ văn = 6.75 và NV≤1
32 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.8 với NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 9.4; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 9.4 với NV≤ 4
34 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.8 và NV≤ 5
35 7340125 Phân tích dữ liệu kinh doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 7.8; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 7.8 cùng NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
học sinh lưu ý, để gia công hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 tại đây

Xem thêm:

Xét điểm thi thpt

Click để tham gia luyện thi đh trực đường miễn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp thành phố hà nội năm 2021. Coi diem chuan truong dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 đúng chuẩn nhất bên trên hamon-design.com