hamon-design.com, jakarta - prasasti kutipan cantik Islami dari hadis nabi bisa ~ kamu jadikan seperti nasihat bijak yang menyejukkan trần dan memperkuat mempercayai serta takwa.

Anda sedang menonton: Kata bijak nabi muhammad tentang kehidupan

Hadis adalah satu di antara pedoman kehidupan bagi umat Islam selain Al-Qur"an. Di dalamnya merupakan perwujudan dari catatan dan perbuatan apa dilakukan Rasulullah SAW.


Kata-kata kutipan cantik Islami dari hadis nabi ini tentunya berisi pesan-pesan untuk menjalani kehidupan pantas ketentuan Allah SWT.

Al-Qur"an dan hadis merupakan dua pedoman hidup apa ditinggalkan malalui Rasulullah bagi umat Muslim agar lebih sederhana dalam menghadapi kerasnya kehidupan.

Lihat lainnya: Gambar Foto Kata Kata Bijak Singkat, 100 Foto Gambar Kata

Rasulullah SAW juga telah menjamin bagi umat Islam yang menjalani kehidupan dengan berpegang kepada Al-Qur"an dan hadis, surga akan menjadi balasannya.


2 dari 5 halaman

Kata-Kata Kutipan cantik Islami dari Hadis Nabi


*

Ilustrasi Islami, Muslim. (Sumber: Pixabay)
1. "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah luaran kemampuan hendaknya segera menikah, hal itu ini adalah lebih mengolah pandanganmu dan kemaluanmu. Barang siapa apa belum mampu, hendaknya dia does puasa, pada kenyataannya puasa adalah benteng diri." - (Al-Hadis)

2. "Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang apa meninggalkan debat, meski itu berada di pihak apa benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang apa meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian overhead bagi seseorang yang memperbaiki akhlaknya." - (HR. Abu Daud)

3. "Janganlah marah, maka bagimu surga." - (HR. At-Thabrani)

4. "Barang siapa menahan amarah, padahal dialah mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah become memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, then Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari apa dia sukai." - (HR. Ahmad)

5. "Barang siapa sanggup memberikan lega kepadaku (untuk menjaga) what yang ada middle dua janggutnya (mulut) dan dua kakinya (kemaluan) maka kuberikan baginya lega masuk surga." - (HR. Bukhari)

6. "Bersemangatlah atas hal-hal apa bermanfaat bagimu. Untuk bertanya tolonglah di ~ Allah, jangan engkau lemah." - (HR. Muslim)

7. "Aku berlindung dengan rida-Mu dari murka-Mu, aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, dan aku perlindungan kepada-Mu dari jauhnya dengan-Mu." - (HR. Muslim)

8. "Demi Allah, apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang untuk ajaranmu maka akun itu bagimu lebih baik daripada wealth ternak apa merah-merah." - (HR. Bukhari dan Muslim)

9. "Sesungguhnya syafa"atku diperuntukkan bagi umat-Ku yang sama sekali noel berbuat syirik kepada Allah." - (HR. Ahmad)

10. "Bertakwalah kepada Allah koknya pun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk mencapai perbuatan baik niscaya menemani itu menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak apa luhur." - (HR. Tirmidzi)


*

11. "Dunia dan segala isinya adalah terkutuk kecuali zikir dan taat kepada Allah SWT serta people berilmu dan orang yang belajar." - (HR Tirmidzi)

12. "Tidaklah implisit golongan kami, orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya selagi (tertimpa musibah), serta berseru menjangkau seruan jahiliyah." - (HR Bukhari dan Muslim)

13. "Barang siapa datang kepada tukang ramal then menanyakan sesuatu dan itu memercayainya maka noel diterima salatnya selama 40 hari." - (HR Muslim)

14. "Barang siapa membaca Al-Qur"an dan mengamalkan content kandunganny, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada aku kiamat, yang sinarnya brigadir daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari menemani itu berada di rumah-rumah kamu di world ini. Bagaimana itu? menurut perkiraan kami mengenai orang apa mengamalkannya sendiri?" - (HR Abu Daud)

15. "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya itu pasti melihatmu." - (HR Muslim)

16. "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan apa menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah ini adalah menggugurkan dosa-dosanya." - (HR Bukhari dan Muslim)

17. "Ketahuilah bahwa kemenangan together kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan together kemudahan." - (HR Tirmidzi)

19. "Pupuslah keputusasaan untuk apa yang ada di atas diri setiap orang lain." - (HR Ibnu Majah)

18. "Semua amal anak adam dilipatgandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai apa Allah kehendaki." - (HR. Muslim)

20. "Bangunlah pagi hari karena mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi days terdapat berkah dan keberuntungan." - (HR At-Thabrani dan Al-Bazzar)


*

21. "Usaplah major anak yatim dan berry makan setiap orang miskin." - (HR Ahmad dan Baihaqi)

22. "Celaka bagi orang apa membaca (ayat-ayat Allah), tetapi noel memikirkannya." - (HR Bukhari)

23. "Ya Allah, mudahkanlah bagiku sakaratul maut. Tiada tuan selain Allah. Sebetulnya keadaan mati pasti menyertai maut." - (HR Bukhari)

24. "Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan botani itu adalah sedekah." - (HR Bukhari dan Muslim)

25. "Jauhilah tiga macam perbuatan yang dilaknat; limbah air geram di sumber air, di pusat jalan, dan di bawah pohon yang teduh." - (HR Abu Daud)

26. "Tiap-tiap manfaat apa diberikan kepada hewan hidup, tuan memberikan pahala." - (HR Bukhari dan Muslim)

27. "Barang siapa menanam pepohonan dan menjaganya menjangkau sabar serta merawatnya hingga berbuah maka segala sesuatu yang menimpa buahnya dulu sedekah di sisi Allah." - (HR Ahmad)

28. "Allah melaknat siapa saja apa menjadikan sesuatu apa bernyawa kemudian sasaran." - (HR Abu Daud)

29. "Barang siapa yang mempunyai kebun together tetangga ataukah bermitra maka tidak boleh menjualnya hingga bermusyawarah dengannya." - (HR Muttafaq Alaih)

30. "Apabila seseorang tengah kamu marah maka hendaklah itu berwudu menjangkau air untuk marah adalah banas api." - (HR. Abu Daud)


*

31. "Sungguh kamu sekalian akan mengikuti sunah orang-orang dahulu kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sehingga walau mereka masuk nanti sarang biawak, niscaya kamu sekalian become mengikuti mereka." - (HR. Muslim)

32. "Aku tinggalkan buat kalian dua perkara. Kalian noel akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu kitabullah (Al-Qur"an) dan sunah Rasulullah SAW." - (HR. Muslim)

33. "Tidak ada suatu amalan yang paling dicintai Allah dari bani adam ketika aku Raya Iduladha selain menyembelih hewan kurban." - (HR. Tirmidzi)

34. "Siapa yang keluar buat menuntut ilmu maka dia berjuang fi sabilillah hingga dialah kembali." - (HR. Tirmidzi)

35. "Seorang Muslim adalah apabila seorang Muslim dll selamat dari perambahan mulut dan tangannya. Dan seorang mukmin adalah apabila human merasa terpelihara darah dan harta kekayaan mereka dari kejelekannya." - (HR Nasa"i)