hamon-design.com - Bagi masyarakat Sunda, memberikan ucapan days Raya idul fitri bahasa Sunda terasa lebih akrab dan personal.

Anda sedang menonton: Kata kata mutiara idul fitri bahasa sunda


Kata-kata ucapan idul fitri bahasa Sunda dapat berisi permohonan maaf, ucapan selamat, jumlah orang mutiara, hingga pantun bahasa Sunda.

Ucapan aku Raya Idul Fitri sanggup diberikan kepada relatif dan sahabat setiap orang Sunda, atau dibagikan lewat media sosial.


Berikut ini hamon-design.com bagikan kumpulan ucapan idulfitri bahasa Sunda apa bisa dijadikan referensi karena merayakan Lebaran.

Lihat lainnya: Tanah Jawa Tanah Para Nabi, Pulau Jawa Negeri Para Nabi

Ucapan Selamat idulfitri Bahasa Sunda

*
Ucapan selamat idul fitri bahasa Sunda (photo/freepik)

Merayakan Lebaran mencapai memberikan ucapan days Raya idulfitri bahasa Sunda, bisa ~ memperkuat jalinan silaturahmi sesama sosial Sunda. Inilah beberapa contoh ucapan selamat idulfitri bahasa Sunda:


"Wilujeng boboran siam 1442 H. Minal aidin wal faizin. Mugi barokah Ramadhan nuyun lakuning lampah urang dina enggoning nyorang sawelas sasih anu bakal karandapan."

"Wilujeng idul fitri 1442 H, sim kuring neda dihapunten kana samudaya kalepatan, boh bilih aya cariosan anu matak ngarahetkeun kana manah."

"Ngaungar kenan ngagungkeun dinten anu bagja ieu. Nyuhunkeun dihapunten kasalahan anu sanés ngahaja dilakukeun."

"Nyucikeun panyakit ati, ngikhlaskeun manah tugenah. Wilujeng Lebaran. Hapunten binarung ikhlas, ngalubarkeun ku ikhlasna."

"Sugrining runtah kalepatan dina manah, nyeuri peurihna ati sanubari, mugia lubar ku silaturahmi. Wilujeng boboran shiam 1442 H/2021. Taqabbalallahu minna wa minkum."

Pantun idulfitri Bahasa Sunda

*
Pantun idul fitri bahasa Sunda (photo/freepik)

Agar suasana Lebaran makin akrab dan meriah, kamu sanggup memberikan pantun idulfitri bahasa Sunda apa menghibur dan menyejukkan hati. Simak pemfitnahan referensinya under ini:


Rek lebaran ngaborong hayamDipencit do peso menang ngasahWilujeng boboran siamMugia urang wangsul fitrah

Cai limun dina board caturBuah kadu na buruanLamun hayang loba baturKudu akur jeung babaturan

Mun pada kenyataannya ka UjungberungBari mawa awi taliRumasa kungsi ngaberungMugi Gusti kersa nampi

Boh bilih ka SukajadiUlah hilap meser rotiboh bilih kalangsu dengkimuga kersa ngamaklumi

Boh bilih ngical kalapaCandakna nganggo carangkaBoh bilih kalindih murkaMuga kersa ngahampura

Kata Kata Mutiara idul fitri Bahasa Sunda

*
Kata kata mutiara idulfitri bahasa Sunda (photo/freepik)

Memberikan ucapan selamat idul fitri 1442 H, bisa ~ disampaikan mencapai kata kata mutiara idulfitri bahasa Sunda yang full makna mendalam, such di bawah ini:

"Wilujeng sasi siam neda sih hapunten samudaya kalepatan. Nu dihaja sinareng henteu dihaja mugia ibadah urang salwasna aya dina kamulyaan. Hapunten samudaya kalepatan."

"Sadaya jalmi tiasa ngiring lebaran, tapi teu sadaya jalmi tiasa ngiring Idul Fitri, mugi urang kalebet jalmi nu tiasa ngiring Idul Fitri, wilujeng boboran siam 1442 H. Hapunten samudaya kalepatan."

"Niti wanci nu mustari, ninggang mangsa nu sampurna dina idul fitri 1442 H ieu. Hayu urang sami-sami ngaberesihkeun rereged ati, tina khilaf sinareng dosa. Taqqobalallahu minna wa minkum."

"Laligarna tarate dina talaga hate. Nyambuangna seungit malati nu ligar dina taman ati janten ciciren lubarna kalepatan antawis urang. Wilujeng boboran siam 1442 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum."

"Weninggalih nu dipamrih, jembar panalar nu diteda. Kana laku nu teu luyu, kana lampah nu sulaya. Wilujeng boboran shiam 1442 H. Taqabbalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum."

Ucapan untuk bertanya Maaf Bahasa Sunda

*
Ucapan untuk bertanya maaf bahasa Sunda (photo/freepik)

Kamu juga bisa memberikan ucapan bertanya maaf di dalam bahasa Sunda untuk mengungkapkan permohonan ampunan. Berikut ini rekomendasi ucapan minta maaf bahasa Sunda yang menyentuh hati:

"Bilih aya hati-hati saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran shiam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan incuver sinareng bathin."

"Batin nu usik nyaliksik diri, bilih kasabit kaciwit ati, karumpak ungkara basa, kadudut kalindu qalbu, mugia rido galih jembar pangampura tina samudayaning kalepatan. Wilujeng boboran siam 1441 H. Hapunten samudaya kalepatan."

"Ngahaturakeun wilujeng boboram siam 1 Syawal 1442 H. Bilih kantos nyungkelit dina ati, tugenah dina manah, kasiku catur, katajong omong ku pribados, mugi rido ngahapunten samudaya kalepatan."

"Bilih aya hati-hati saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran siam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng batin."

"Teu aya anu terang kumaha jero hatena sareng sabaraha rasa sakit pisan. Ku sabab eta hapunten kecap-kecap anu tiasa karasa atanapi kecap anu kirang pikaresepeun dina haté anjeun."

Itulah ucapan idul fitri bahasa Sunda yang bisa enim referensi buat diberikan kepada keluarga, kerabat, dan sahabat, atau dibagikan lewat media sosial.