Over the top là gì

1. “Over the top” là gì?

“Over” tức là hơn, vượt qua; “top” là đầu, đỉnh. “Over the top” có nghĩa là quá mức, vượt thể, vượt đỗi, thổi phồng thừa đáng, quá mức cho phép cần thiết, “vung tay thừa trán”…

Tùy theo ngữ cảnh bạn cũng có thể hiệu một cách linh hoạt để thoát ý hơn.

Bạn đang xem: Over the top là gì

2. Ví dụ

Ví dụ 1: This situation is over the top. Someone bởi something to lớn stop all this bickering. (Tình huống này vẫn quá thể rồi. Ai kia hãy làm gì để giới hạn cuộc biện hộ vã đó lại đi).


Ví dụ 2: I bought an expensive dress last night. I think that I go over the top.

Xem thêm:

Trong ngữ cảnh này, “over the top” rất có thể hiểu là “quá mức phải thiết”. Ráng thể: Tôi đã cài đặt một mẫu váy đắt tiền buổi tối qua. Tôi nghĩ rằng mình đã giá thành quá mức cần thiết (Tức là cái váy quá mắc so với thu nhập cá nhân của tôi, lần này tôi sẽ vung tay vượt trán rồi!)

Ví dụ 3: He went over the đứng top with his borrowings & finally collapsed when the markets were tough. (Ông ấy vẫn có vô số khoản vay mượn và sau cuối sụp đổ khi thị phần trở yêu cầu khó khăn).


Related Posts


*

Thư Viện Thành Ngữ

Foot in the door là gì?


by Lews
October 11, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

Clam up là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

A nail in the coffin là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

All the more là gì?


by Lews
May 3, 2021

About Us


We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our trang đích cần seo for details.


Menu


Recent News


*

Foot in the door là gì?


October 11, 2021

Clam up là gì?


May 3, 2021
No Result
View All Result