Phân biệt much và many

*
englishgrammar

Trong văn nói và viết thông thường thì sẽ không quá khắt khe với việc bạn sử dụng lẫn lộn giữa các từ chỉ sự những như many xuất xắc a lot hoặc lots of. Mặc dù vậy khi đi thi những kỳ thi giờ đồng hồ Anh đặc biệt là IELTS, thì việc áp dụng từ ngữ là rất là quan trọng. Chính vì thế ở nội dung bài viết này, hamon-design.com sẽ giới thiệu đến các bạn cách sử dụng tương tự như cách rành mạch giữa những từ này nhé!


A. MUCH & MANY

Many hoặc much hay đứng trước danh từ. Many đi với danh từ đếm được với much đi với danh từ ko đếm được:

She didn’t eat much breakfast.

Bạn đang xem: Phân biệt much và many

(Cô ta không bữa sớm nhiều)

There aren’t many large glasses left.

(Không còn lại nhiều ly lớn)

Tuy nhiên much of có thể đi cùng với tên fan và tên địa danh

I have seen too much of Howard recently.

(Gần phía trên tôi hay chạm chán Howard)

Not much of Denmark is hilly.

(Đan mạch không có mấy đồi núi)

Many/much of + determiner (a, the, this, my... ) + noun.

You can’t see much of a country in a week.

(Anh chẳng thể biết nhiều về một nước trong tầm một tuần đâu.)

I won’t pass the exam. I have missed many of my lessons.

(Tôi sẽ không thoát được kỳ thi này mất, tôi bỏ không ít bài.)

Many với much dùng các trong câu phủ định với câu nghi vấn, trong câu khẳng định rất có thể dùng những loại từ khác ví như plenty of, a lot, lots of... để gắng thế.

How much money have you got? I’ve got plenty.

He got lots of men friends, but he doesn’t know many women.

Tuy vậy trong tiếng Anh, much và many vẫn được dùng bình thường trong câu khẳng định.

Much has been written about the causes of unemployment in the opinion of many

economists.

*
many or much?Much sử dụng như một phó tự (much đứng trước đụng từ nhưng lép vế very với sau kết cấu phủ định của câu)

I don’t travel much these days. (much = very often)

I much appreciate your help. (much=highly)

We very much prefer the country to the town.

Janet much enjoyed her stay with your family.

Much too much / many so many (để nhấn mạnh) dùng hòa bình sau mệnh đề chính, trước danh từ nhưng mà nó té ngữ.

The cost of a thirty-second commercial advertisement on a television show is $300.000, much too much for most business.

Many a + singular noun + singular verb: Biết bao nhiêu.

Many a strong man has disheartened before such a challenge.

(Biết bao đàn ông trai tráng kiện vẫn nản lòng trước một thử thách như vậy)

I have been to the đứng đầu of the Effeil tower many a time.

Many’s the + st that / sb who + singular verb

Many’s the student who couldn’t follow the post-graduate courses at universities và colleges under the pressure of money.

(Biết từng nào sinh viên đã không thể theo học những trường ĐH và CĐ vì thiếu tiền)

Many’s the promise that has been broken.

(Biết từng nào lời hứa đã biết thành phản bội)

B. A LOT OF/ LOTS OF/ PLENTY OF/ A GREAT DEAL

Các thành ngữ trên đều sở hữu nghĩa tương đương với much/ many (nhiều) với most (đa phần).

A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal).Không có không giống nhau gì mấy giữa a lot of với lots of. Công ty ngữ chính sau hai thành ngữ này sẽ ra quyết định việc chia động từ.

a lot of | uncountable noun + singular verb

lots of | plural noun + plural verb

A lot of time is needed to lớn learn a language.

Lots of us think it’s time for an election.

*
a lot of or lots of?Plenty of được dùng thông dụng trong informal English.

Don’t rush, there’s plenty of time.

Xem thêm:

Plenty of shops take checks.

A large a mount of = a great giảm giá of + non-count noun (formal English)

I have thrown a large amount of old clothing.

Mr Lucas has spent a great giảm giá khuyến mãi of time in the Far East.

A lot cùng a great deal có thể được dùng làm phó từ cùng vị trí của nó là ngơi nghỉ cuối câu.

On holiday we walk & swim a lot.

The gorvernment seems to lớn change its mind a great deal.

C. MORE & MOST

More + noun/noun phrase: dùng như một định ngữ

We need more time.

More university students are having to borrow money these day.

More + of + personal/geographic names

It would be nice khổng lồ see more of Ray & Barbara.

(Rất tuyệt khi được gặp gỡ Ray với Barbara thường xuyên hơn.)

Five hundred years ago, much more of Britain was covered with trees.

(500 năm trước đây, phần lớn nước Anh phủ các rừng hơn bây giờ nhiều)

More of + determiner/pronoun (a/ the/ my/ this/ him/ them...)

He is more of a fool than I thought.

(Nó là 1 thằng ngu hơn tôi tưởng nhiều)

Three more of the missing climbers have been found.

Could I have some more of that smoked fish.

I don’t think any more of them want to lớn come.

*
more or most?One more/ two more... + noun/ noun phrase

There is just one more river lớn cross.

Nhưng yêu cầu dùng cardinal number (số đếm) + noun + more (Five dollars more) ví như more với nghĩa thêm nữa.

He has contributed $50, and now he wants to lớn contribute $50 more.

Most + noun = Đa phần, đa số

Most cheese is made from cow’s milk.

Most Swiss people understand French.

Most + determiner/ pronoun (a, the, this, my, him...) = Hầu hết...

He has eaten 2 pizzas và most of a cold chicken.

Most of my friends live abroad.

She has eaten most of that cake.

Most of us thought he was wrong.

Most cũng khá được dùng chũm cho một danh từ, ví như ở trên, danh tự hoặc công ty ngữ này đã được nói đến.

Some people had difficulty with the lecture, but most understood.