Râu quai nón tiếng anh

Trên thực tế, hamon-design.comệc A được bắt gặp đang cứu vãn một người khác là 1 trong những dấu hiệu, tương tự như như bộ râu quai nón xanh.

Bạn đang xem: Râu quai nón tiếng anh


The fact that A is seen to be trying lớn rescue somebody else is a label, equivalent khổng lồ a green beard.
Một số người nghệ sỹ đã diễn đạt Chúa Giê-su là nhân đồ vật yếu đuối, tất cả mái tóc dài cùng bộ râu quai nón mỏng hoặc là người đượm vẻ u sầu.
Some artists depicted Jesus as a frail weakling with long hair và a thin beard or emphasized a look of melancholy.
Các tài liệu giống như của các nhà chép văn Tây Ban Nha (ví dụ Juan de Betanzos) biểu thị hamon-design.comracocha là "Đức Chúa Trời trắng", thông thường sẽ có bộ râu quai nón.
Similar accounts by Spanish chroniclers (e.g. Juan de Betanzos) describe hamon-design.comracocha as a "white god", often with a beard.

Xem thêm:


Và bây giờ bạn cũng có thể tưởng tượng với thời đặc điểm này -- quên tấm hình này đi, cùng tưởng tượng gã bầy ông này cùng với bộ râu quai nón cùng bộ tóc đỏ bù xù.
Now you"ve got to lớn imagine at the moment -- forget this photo, imagine this guy with this long ginger beard và this shock of red hair.
Trước World Cup 1982 cựu member "cánh tả" Breitner gây ra một vụ ồn ào khi ông đồng ý ký hợp đồng cùng với một công ty mĩ phẩm Đức, với cùng một khoản tiền cơ mà lúc đó nhiều người Đức xem như là "cao mập khiếp, 150 000 mark Đức giả dụ ông cạo bộ râu quai nón của mình, dùng mĩ phẩm và quảng cáo mang đến công ty.
Before the 1982 World Cup in Spain he caused a major uproar in Germany when he accepted an offer by a German cosmetics company to lớn pay him the – what many Germans regarded at that time as a "scandalously high" – sum of 150,000 Deutsche Mark if he shaved off his fluffy full beard, used their fragrance & advertised for the company.
Đó là: cạo râu nhẵn nhụi vào đầu tháng, sắm một bộ ria mép, không hẳn quai nón, chưa hẳn râu dê, ria mép -- cho 30 ngày của tháng mười một, với rồi shop chúng tôi nhất trí rằng cửa hàng chúng tôi sẽ đi chơi cùng nhau vào cuối tháng, sẽ có một buổi các buổi party với chủ thể ria mép, với trao giải mang đến bộ ria rất đẹp nhất, và tất nhiên, cả bộ ria xấu nhất.
And they are: start the month clean- shaven, rock a mustache -- not a beard, not a goatee, a mustache -- for the 30 days of November, & then we agreed that we would come together at the over of the month, have a mustache- themed party, và award a prize for the best, & of course, the worst mustache.
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M