Hallo Sahabat hamon-design.com, Kesempatan kali ini admin hamon-design.com menjadi membagikan soal UKK Bahasa Jawa untuk kelas 2 SD/MI. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, soal bahasa jawa ini adalah mata pelajaran khusus.BAGI sebagian anak didik, mata pelajaran Bahasa Jawa memang menakutkan. Bukan tidak mungkin, suatu ketika mata pelajaran bahasa Jawa dapat masuk dalam kategori mata pelajaran ‘momok’ sebagai halnya matematika dan fisik sebagaimana anggapan mereka selama ini. Sesuatu apa semestinya noël terjadi. Kita tambahan sering mendengar kalimat : ”kelak, itupenggunaan belajar Bahasa Jawa nanti Negeri Belanda”.


Anda sedang menonton: Soal ukk bahasa jawa kelas 2

*
Lengkap - Contoh Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI 2018/2019
Nah Bagi para adik adik yang ingin mencari refrensi tentang soal Bahasa Jawa. Disini boleh adek adek nikmati. Jangan dilupakan pantau terus jadwal acara hamon-design.com Insya Allah akan update setiap harinya. Mencapai Soal Bahasa Jawa ini diharapkan sanggup membatu para guru di dalam mencari refrensi. Semoga Bermanfaat.
Berikut ini Contoh Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI 2018/2019 bisa ~ di unduh menjangkau GRATIS dibawah ini :A. Wenehana tandha cincin (x) naskah a,b utawa c minangka wangsulan song bener !1. Klambine Fitri anyar ...a. Nyirb. Bangetc. Gress2. Pak Rahmat ... Seneng.a. Penggalihb. Manahipunc. Atinipun3. Panulise ukara ing ngisor iki song bener yaiku ...a. Rahma Pasa ing sasi Pasa.b. Rahma pasa ing sasi pasa.c. Rahma pasa ing sasi Pasa.4. Pak Kyai badhe tindak ...a. Mesjidb. Wiharac. Greja5. Ilham lara ... ?a. Sapab. Kapanc. Apa6. Ibu tuku gula. Tuku basa krama aluse ...a. Mundhutb. Tumbasc. Nyuwun7. Seminggu cincin pindho Shafa kramas nganggo ...a. Sabunb. Sampoc. Odhol8. Sawise digawa menyang dhokter, watuke ...a. Adhemb. Warasc. Arang-arang9. Salsabila sinau basa jawa.Panulisane song bener yaiku ...a. Salsabila Sinau Basa Jawab. Salsabila sinau Basa Jawac. Salsabila sinau basa jawa10. Bapak sampun sare. Basa ngoko lugu ...a. Bapak wis turub. Bapak lagi turuc. Bapak wis waras11. Muda sekolah iku kuwajibane ...a. Sinaub. Ngrewanki ibuc. Dolanan12. Yen ana kanca sing lara kudu ...a. Nukokake obatb. Nyambangic. Mamitna marang bu guru13. Adhik saweg mirsani tv. Tembing mirsani benere ...a. Ndelengb. Nontonc. Ningali14. Njupuk obat ing apotek kudu nggawa ...a. Suratb. Resepc. Karcis15. Kakehan mangan rujak wetenge ...a. Mumetb. Puyengc. Mules16. Saben esuk jagoku ...a. Ngerikb. Klurukc. Ngorek17. Song dhemen (tulung) marang sapepadha.Tembung ing jero mengurung kudune ...a. Tetulungb. Tulung-tulunganc. Ditulungi18. Tulisan song bener yaiku ...a. Alif Sinau bareng karo Fikri.b. Alif sinau bareng karo Fikri.c. Alif sinau bareng karo fikri.19. Yen diparingi hadiah bu guru ngaturake ...a. Inggih bub. Matur nuwunc. Nuwun sewu20. Pengalamane wong siji lan sijine iku ...a. Padha baeb. Mesthi padhac. Beda-bedaB. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nganggo tembung kang mathuk !1. Mawar, mlathi, anggrek iku klebu jinising ...2. Yen arep mangkat sekolah, aja lali pamit marang ...3. Para warga ..... Ngresiki dalan.4. Kapal-kapal iku padha mandheg ana ing ...5. Olehe pasa sesasi. Sesasi iku = .... Dina6. Sadurunge sasi Sapar sasi ...7. Mangana dhisik mengko mundhak ...8. Pengalaman song nyenegake tuladhane ...9. Suling iku digawe saka ...10. Wedhuse ngembek.Kucinge ....C. Pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi lisan !1. Gawea ukara pitakon nganggo tembung ngisor iki !a. Sapab. PiraWangsulan :2. Aranana anake kewan ing ngisor iki !a. Jaranb. Wedhusc. Kebod. BanyakWangsulan :3. Kepriye carane njaga kuwarasan ?Wangsulan :4. Kena ngapa ora pareng dolanan bal-balan ana dalan ?Wangsulan :5. Kramakna sing alus !Aku njaluk pangapura kabeh kaluputanku.Wangsulan :


Lihat lainnya: Universitas Swasta Terbaik Di Bandung 2021, Tel, Inilah 7 Universitas Di Bandung Swasta Terbaik

Pencarian yang sama :
soal bahasa jawa kelas 2 sd semester genapsoal bahasa jawa kelas 2 sd semester 1 kurikulum 2013soal bahasa jawa kelas 2 sd semester 2 dan kunci jawabanmateri bahasa jawa kelas 2 sd semester 2bahan ajar bahasa jawa kelas 2 sdsoal bahasa jawa kelas 2 sd semester 2 kurikulum 2013contoh soal bhs jawa kelas 2 sdmateri bahasa jawa kelas 2 sd kurikulum 2013