XPERIA 5 MARK II RA MẮT: MÀN HÌNH 120HZ, SNAPDRAGON 865

Máy là phiên bạn dạng Quốc tế sản phẩm likenew 99% vẫn qua sử dụng, xách tay từ thị phần HongKong.Máy kèm theo SẠC CÁP SONY.Hỗ trợ 1 lần nâng cấp mẫu trong 7 ngày đầuHỗ trợ trả góp 0% trả trước 0đ qua thẻ tín dụngHỗ trợ mua trả góp từ 18 tuổiHỗ trợ sứt thẻ
*

","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":12490000,"display_regular_price":12490000,"image":"title":"600x600","caption":"","url":"https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600.png","alt":"","src":"https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600-510x510.png","srcset":"https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600-510x510.png 510w, https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600-300x300.png 300w, https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600-150x150.png 150w, https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600-100x100.png 100w, https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600.png 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600-247x296.png","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":6962,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"12.490.000₫","sku":"","variation_description":"Mu00e1y nguyu00ean zin , ngou1ea1i hu00ecnh u0111u1eb9p, bu1ee5i Camera sau nhu1eb9. ","variation_id":7093,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_so-sim":"2sim-vat-li","attribute_pa_mau-sac":"den","attribute_pa_tinh-trang-may":"moi-99","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":12990000,"display_regular_price":13450000,"image":"title":"600x600","caption":"","url":"https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600.png","alt":"","src":"https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600-510x510.png","srcset":"https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600-510x510.png 510w, https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600-300x300.png 300w, https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600-150x150.png 150w, https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600-100x100.png 100w, https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600.png 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hamon-design.com/wp-content/uploads/2021/07/600x600-247x296.png","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":6962,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"13.450.000₫ 12.990.000₫","sku":"","variation_description":"Mu00e1y u0111u00e3 qua su1eed du1ee5ng, Ngou1ea1i hu00ecnh u0111u1eb9p. Hu00e0ng nguyu00ean zin. ","variation_id":6948,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Số Sim