CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG TỪ TRẦN

(Chinhphu.vn) - Đồng chí Trần Đại Quang, sinh vào năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN, do mắc dịch vô phương cứu chữa, mặc dù được những giáo sư, chưng sĩ vào và xung quanh nước nồng hậu cứu vãn trị, các đồng minh chỉ đạo Đảng, Nhà nước rất là quyên tâm, sản xuất điều kiện, dẫu vậy đã không qua ngoài.

Bạn đang xem: Chủ tịch nước trần đại quang từ trần


*

TIỂU SỬ CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG

Ngày2/4, trên kỳ họp lắp thêm 11, Quốc hội khóa XIII, đồng minh Trần Đại Quang đã có được lòng tin thai giữ lại dùng cho Chủ tịch nước. Xin trân trọng reviews tiểu truyện của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

1. Họ và tên: TRẦN ĐẠI QUANG

3. Quê quán: thôn Quang Thiện tại, thị trấn Kim Sơn, tỉnh giấc Ninh Bình

4. Nơi ĐK hay trú: Phường Nhân Chính, quận Tkhô nóng Xuân, đô thị Hà Nội

5. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Luật học, Đại học tập An ninh

- Học vị: Tiến sĩ; Học hàm: Giáo sư

- Lý luận thiết yếu trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Cao học tập giờ Trung

8. Đại biểu Quốc hội khóa XIII

9. Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 7/1972 - mon 10/1975: Học viên Trường Chình họa gần kề dân chúng Trung ương với Trường Cao đẳng Ngoại ngữ, Bộ Nội vụ (ni là Bộ Công an).

- Từ mon 10/1975 - mon 6/1987: Cán bộ Cục Bảo vệ thiết yếu trị I, sau bóc tách thành Cục Bảo vệ bao gồm trị II, duy trì phục vụ Phó Trưởng chống Trinch gần kề, Cục Bảo vệ thiết yếu trị II, Sở Nội vụ (ni là Bộ Công an).

- Từ mon 6/1987 - tháng 6/1990: Trưởng phòng Tđắm đuối mưu cùng Trưởng phòng Trinh gần kề, Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nội vụ (nay là Sở Công an).

- Từ mon 6/1990 - mon 9/1996: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninch, Sở Nội vụ (ni là Bộ Công an).

Xem thêm:

- Từ mon 9/1996 - tháng 10/2000: Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cỗ Tổng viên An ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh, Bí thư Đảng ủy Cục Tmê mệt mưu An ninch, Bộ Công an.

- Từ mon 10/2000 - tháng 4/2006: Phó Bí thỏng Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng viên An ninc, Bộ Công an; được phong cấp độ hàm Thiếu tướng tá (2003); được phong học tập hàm Phó GS (2003).

- Từ tháng 4/2006 - tháng 1/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Sở Công an; được phong cấp bậc hàm Trung tướng tá (2007); được phong học hàm Giáo sư (2009).

- Từ tháng 01/2011 - mon 8/2011: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thđọng trưởng Bộ Công an.

- Từ tháng 8/2011 mang lại tháng 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XI, XII), Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninc, Ủy viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Bí tlỗi Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Sở Công an; được phong cấp độ hàm Thượng tướng tá (2011), Đại tướng tá (2012); Trưởng Ban chỉ huy Tây Nguyên; đại biểu Quốc hội khóa XIII; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chống, phòng ttê mê nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban đảm bảo an toàn thiết yếu trị nội cỗ Trung ương.