TƯ LỆNH QUÂN KHU 4

(Chinhphu.vn) – bộ Tư lệnh Quân khu vực 4 vừa tổ chứcHội nghị công bố và trao các quyết định của cục trưởng cỗ Quốc chống về công tác làm việc cán bộ.

Bạn đang xem: Tư lệnh quân khu 4


*
Trung tướng trằn Võ Dũng, túng bấn thư Đảngủy, ChínhủyQuân khu 4 cùng Thiếu tướng tá Hà lâu Bình, Phó tứ lệnh, tư vấn trưởng Quân khu 4 trao ra quyết định và chúc mừng các bạn bè được điều động, chỉ định chức vụ mới.

Xem thêm:

Thừaủyquyền của bộ Quốc phòng, Trung tướng è Võ Dũng, bí thư Đảngủy, ChínhủyQuân khu 4 và Thiếu tướng mạo Hà lâu Bình, Phó bốn lệnh, tham vấn trưởng Quân khu vực 4 vẫn trao các quyết định của cục trưởng bộ Quốc phòng về việcđiều đụng và té nhiệmcán bộ. Nỗ lực thể:

Đại tá Lương Thanh Hân, nhà nhiệm Khoa Triết học Mác–Lênin, học viện chuyên nghành Chính trị, thực tế giữ chức Phó công ty nhiệm chủ yếu trị Quân khu vực 4 ni về công tác tại học viện Chính trị, bộ Quốc phòng;

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà,Ủyviên Ban thường vụ Tỉnhủy, chỉ huy trưởng BộChỉ huy quân sự tỉnhNghệ An nay duy trì chức Phó tham vấn trưởng Quân khu vực 4;

ThượngtáPhanĐại Nghĩa, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng BộChỉ huy quân sự tỉnhNghệ An nay giữ lại chức chỉ huy trưởng BộChỉ huy quân sự chiến lược tỉnhNghệ An;

Đại tá Đinh Bạt Văn, Phó chỉ huy trưởng, BộChỉ huy quân sự chiến lược tỉnhNghệ An nay duy trì chức Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng BộChỉ huy quân sự tỉnhNghệ An;

Thượng tá Hoàng Đình Luân, Phó tham vấn trưởng, BộChỉ huy quân sự tỉnhNghệ An nay duy trì chức Phó chỉ đạo trưởng, BộChỉ huy quân sự chiến lược tỉnhNghệ An;

Bộ trưởng bộ Quốc chống cũng quyết định thăng quân hàm sĩ quan liêu từ Thượng tá lên Đại tá cho bè bạn Thượng tá Mai Văn Thanh, binh đoàn trưởng, lữ đoàn Công binh 414.

Phát biểu chúc mừng, giao trọng trách cho cán bộ, Trung tướng è Võ Dũng, bí thư Đảngủy, ChínhủyQuân quần thể 4 yêu mong với chức trách, nhiệm vụ mới các bè bạn được ngã nhiệm, điều đụng lần này thường xuyên phát huy đông đảo kinh nghiệm, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo đơn vị cơ sở, áp dụng vào thực tiễn trách nhiệm ở đơn vị mình công tác, tích cực học tập, nghiên cứu và phân tích vận dụng có tác dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị thực hiện chiến thắng mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Trung tướng è cổ Võ Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các bạn bè nhận trách nhiệm mới gấp rút làm xuất sắc công tác chuẩn bị, tiến hành bàn giao nội dung các bước chặt chẽ, bảo đảmđúng thời gian, quy định, không để việc bàn giao ảnh hưởng đến quy trình thực hiện trách nhiệm của solo vị./.

tự khóa: cỗ Quốc chống , bộ Tư lệnh , Quân quần thể 4 , bốn lệnh , tham vấn trưởng , chính ủy , Trung tướng è Võ Dũng , thiếu hụt tướng Hà lâu Bình , Lương Thanh Hân , Nguyễn Ngọc Hà , ra quyết định , điều đụng , bổ nhiệm , Phan Đại Nghĩa , Đinh Bạt Văn , Hoàng Đình Luân , Mai Văn Thanh , tham mưu trưởng , tỉnh nghệ an , học viện chuyên nghành Chính trị